Kan­na­no­tot

Kuntien otettava enemmän vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista 20.04.2024
Talouspäätökset palvelemaan hyvinvointia ja hyvää arkea 18.03.2024
Riihimäellä turvattava VR:n lähiliikennekonduktöörien työmahdollisuudet 31.01.2024
Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen kirjallinen kysymys valtioneuvostolle 30.01.2024
Oma Hämeen turvattava vanhusten palveluasuntotarjonta 22.04.2023


Kuntien otettava enemmän vastuuta lasten ja nuorten hyvinvoinnista 20.04.2024

Riihimäen seudun Vasemmistoliitto perää konkreettisia toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja pahoinvoinnin poistamiseksi. On olemassa valtavasti tietoa, mistä pahoinvointi kumpuaa. Vaikka tutkimuksia ja selontekoja on, vetävät Suomen hallitus, hyvinvointialueet ja kunnat toimillaan suuntaa yhä huonompaan.

Maan hallituksen leikkauspolitiikan vaikutukset ovat kohdistuneet väestönosaan, joka käyttää varansa elämän perustarpeisiin. Kehysriihessä sovitut leikkaukset jatkavat samaa linjaa.

Tätä kautta lapset ja nuoret ovat joutuneet maksajiksi sen sijaan, että veropolitiikan vinoumia olisi korjattu.Lisäksi kolmannen sektorin toimijoiden avustuksia on niistetty. Kaikki nämä leikkaukset asumistuesta työttömyysturvaan kaventavat suoraan perheiden ja sitä kautta lasten ja nuorten mahdollisuuksia. Ja juuri niissä perheissä, joissa tarvittaisiin kurjistamisen sijaan mahdollisuuksien ja tukitoimien parantamista.

Oikeistohallitus on kurittanut myös hyvinvointialueita lyhytnäköisesti. Lastensuojeluun, mielenterveyspalveluihin ja neuropsykologisesti oireilevien lasten ja nuorten perheiden tukeen kaivataan kipeästi parannusta, ei kurjistamista. Jos euron säästö tuottaa kahden kahden euron vahingon, on viisaampaa talouspolitiikkaa sijoittaa juuri nyt pitkäjänteisesti lapsiperheisiin.

Kuntien valtionosuusleikkaukset ovat saaneet myös Riihimäen seudun kunnat painamaan paniikkinappulaa. Esimerkiksi Riihimäellä on käynnistymässä ns. vakaan talouden ohjelma, jossa tarkastellaan kunnan käyttömenoja. Jotta jo tehdyt menoleikkaukset eivät enää lisäisi lasten, nuorten tai pahoinvoivien perheiden taakkaa, on tärkeää, että kuntien palveluissa, varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, liikunta- ja nuorisopalveluissa, olemassa olevat resurssit käytetään erityisesti lasten ja nuorten tarpeet huomioiden. Nuorten ja lasten on saatava kokea merkityksellisyyttä omassa kunnassaan. Ja sitä ei tehdä palveluita höyläämällä.

Riihimäellä, Lopella ja Hausjärvellä on nyt jos koskaan tuhannen taalan paikka näyttää todellista lapsiystävällisyyttä. Ennaltaehkäisevän työn tärkeys korostuu nimenomaan kunnallisten palvelujen laadukkuudessa. Hallitus päätti viime viikon kehysriihessä palauttaa toisen asteen maksulliseksi yli 18-vuotiaille. Riihimäen seudun kuntien tulee turvata jokaisen nuoren mahdollisuus opiskella toisen asteen tutkinto loppuun edelleen maksuttomasti.

Lapsia ja nuoria on yhä vähemmän. Yhtä ainutta heistä ei saa menettää.

Riihimäen seudun Vasemmistoliitto
kevätvuosikokous

Takaisin ylös


Talouspäätökset palvelemaan hyvinvointia ja hyvää arkea 18.03.2024

Riihimäellä Itäisen koulun rakentamisesta tehty päätös avataan jälleen kerran. Vuonna 2022 kaupunginvaltuustohan päätti, että puretun Peltosaaren koulun tilalle tulee uusi rakennus. Nyt kaupungin ns. vakaan talouden ohjelman kouluverkkoa koskevissa suunnitelmissa on nostettu päätöksentekoon vaihtoehto, että Itäistä koulua ei rakennettaisikaan. Perusteluina on käytetty arvioita alkuperäisten rakennuskustannusten noususta, kaupungin velkamäärän kasvusta sekä lasten määrän vähenemisestä.

Riihimäen arvot – reiluus, rohkeus ja ripeys – eivät ole itäisen alueen koulusuunnitelmissa päässeet loistamaan samalla tavoin kuin esimerkiksi Voimalan, asuntomessujen, HAMKin ja uuden sotekeskuksen määrätietoisessa edistämisessä.

Itäisen koulun suunnittelu on silti jo vienyt aikaa ja rahaa. Toteutuksen viivästyminen on aiheuttanut ja yhä aiheuttaa haittaa. Vaikeasti kehitysvammaisten lasten opetus on jatkunut täysin tarkoitukseen sopimattomissa tiloissa Lasitehtaan koulussa. Galaksi-liikuntakenttä on päästetty rappiolle. Kaupungin itäpuolelta on jo vuosia kuljettu Kalevantalon väistötiloihin. Puhumattakaan siitä, mitä epätietoisuus ja jatkuva päätösten kääntely vaikuttavat asukkaisiin ja mahdollista muuttoa suunnitteleviin.

Riihimäellä asemanseudun kehittäminen on ollut päätöksentekoa ja taloudellisia resursseja ohjaava kompassi. Alkuperäisessä yleissuunnitelmassa radan itäpuoli on vahvasti mukana. Nyt suunnitelma on jäämässä torsoksi, mikäli Peltosaareen sijoittuva koulu jätetään rakentamatta. Uusi sotekeskus sekä monikäyttöinen, erinomaisella paikalla sijaitseva Itäinen koulu olisivat oiva pari keskusta-alueen yhteen nivoutumisessa.

Koulu ei ole koskaan pelkkiä seiniä. Se on koko yhteisöä rakentava paikka, jossa kaikenikäisten ihmisten on mahdollista myös iltaisin kokoontua yhteisen tekemisen ääreen. Peltosaaren alueen pitkäjänteistä kehittämistä ei saa nyt pysäyttää jättämällä Itäinen koulu rakentamatta. Kaupungin on aika osoittaa, että Peltosaaren ja koko itäisen puolen kehittäminen on osa RakasRiksu 2035 -strategian toimeenpanoa.

Itäisen koulun rakentamisella turvataan myös kaupungin liikuntatilatarpeet – kuten alunperin on ollut tarkoituskin. Myös urheilukentän ja jäähallin läheisyys muodostaisivat mainion toiminnallisen, synergiaetuja tuottavan ympäristön. Kaupunkilaisten hyvinvointi edellyttää panostamista liikuntatiloihin.

Riihimäellä on ollut ongelmana epäyhtenäinen koulupolku. Jukolan kiinteistö soveltuu paremmin varhaiskasvatukseen kuin perusopetukseen. Ja sellaisena sitä tulisi myös kehittää. Esiopetuksen, alkuopetuksen luokkien 1–2 sekä luokkien 3–5 sijoittaminen samaan koulurakennukseen on perusteltua: nivelvaiheissa siirtyminen on sujuvaa, oppilaantuntemusta pystytään hyödyntämään puhumattakaan resurssien järkevästä käytöstä. Erityisopetus, oppimisen ja koulunkäynnin tuki sekä opiskeluhuolto pystytään järjestämään helpommin yhdessä Itäisessä koulussa samojen seinien sisällä.

Kaupungin on työnantajana otettava huomioon henkilökunnan kelpoisuus. Pienenevät lapsimäärät vähentävät myös luokanopettajien määrää. Samassa koulussa on näin ollen oltava opettajia, joilla on valmiuksia opettaa esimerkiksi musiikkia, kuvataidetta, robotiikkaa tai liikuntaa. Itäisen koulun yhdessä kiinteistössä pätevyyksiä ja osaamista voidaan hyödyntää paremmin kuin hajautetussa mallissa.

Itäisen koulun hankkeen kustannuksista ei ole tarkkaa tietoa, vain summittaisia arvioita. Selvittämättä on, kuinka paljon Jukolan ja Patastenmäen tiilikoulun investointeihin olisi seuraavien vuosikymmenten aikana varattava rahaa, jos Itäinen koulu jätetään rakentamatta. Muitakin kysymyksiä herää: Mihin rakennettaisiin itäpuolen nuorisotila? Minne luotaisiin kehitysvammaisten opetustilat tarvittavine erikoisvälineistöineen? Missä sijaitsisi kaivattu, kokovaatimukset täyttävä liikuntasali? Miten taiottaisiin Jukolaan ja Patastenmäkeen isompi liikuntasali? Minne sijoittuu Junailijankadun päiväkoti? – Hajauttaminen ja vanhan peruskorjaaminen ei välttämättä tule halvemmaksi kuin uuden, käyttöön suunniteltujen tilojen rakentaminen.

Rakentamisen suhdanne on taantumassa, sehän tiedetään. On perusteltua pyrkiä hyödyntämään taantumasta aiheutuvia edullisempia urakkatarjouksia – myös julkisessa rakentamisessa.

Jos päätöstä Itäisen koulun rakentamisesta ei väestöennusteiden ja lainapelon vuoksi tehdä, viestiikö Riihimäki, ettei täällä uskalleta hyödyntää vahvaa ja kehittyvää seutukaupunkistatusta? Jääkö todellinen lapsiystävällisyys kovien elinvoimainvestointien jalkoihin?

Kaikki edellä mainitut seikat huomioiden Riihimäen kaupunginvaltuuston Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on edelleen Itäisen koulun rakentamisen kannalla. Haluamme, että talouden resursseja jaetaan kaikille, ei harvoille.

Riihimäen kaupunginvaltuuston Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Takaisin ylös


Riihimäellä turvattava VR:n lähiliikennekonduktöörien työmahdollisuudet 31.01.2024

Riihimäen seudun Vasemmistoliitto tukee Riihimäen JHL:n Raideammattilaisten osasto 54:n näkemyksiä konduktöörejä koskevissa muutosneuvotteluissa. VR:n aikeissa on lakkauttaa lähiliikennekonduktöörien työpiste. Lähiliikenteen 48 konduktöörin työ siis Riihimäeltä käsin loppuisi.

VR itse lupaa, että konduktööri huolehtii asiakkaista ja heidän turvallisuudestaan yhteisellä matkalla. “Konduktööreillä on aito halu asiakaspalveluun, paineensietokykyä ja sana hallussa.” (vr.fi). Jokainen lähiliikenteen junassa matkannut tietää, että konduktöörin läsnäolo tuo turvaa, ehkäisee ilkivaltaa ja häiriökäyttäytymistä. Konduktööri työmatkajunassa on omalta osaltaan vahvistamassa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Lähiliikenteessa matkaa yksin myös lapsia ja nuoria, jotka saattavat tarvita apua. Ikääntyvänkin väestön tarpeet tulee huomioida junaliikenteen palveluita suunniteltaessa. Konduktöörit ovat tästä näkökulmasta keskeisiä toimijoita.

Riihimäki, perinteinen raide- ja asemakaupunki, on riippuvainen sujuvasta lähiliikenteestä. Seuraavana Riihimäki -kehitysohjelmassa VR:n lähiliikenne on tärkeä mahdollistaja. Olisi hyvä, että raideliikenne kaikkine palveluineen tukisi kaupungin suunnitelmia luomalla kasvaville matkustajamäärille uskottavan ja luotettavan vaihtoehdon työssä ja opinnoissa käymiselle.
VR on ollut Riihimäen seudulla tärkeä työnantaja. VR:n aikeet siirtää osa lähiliikennekonduktööreistä Riihimäeltä Helsinkiin hankaloittaa perhe-elämän yhteensovittamista sekä pidentää lasten päivähoitoaikoja.

Konduktööriresurssien turvaaminen on myös työhyvinvointikysymys. Raideliikennettä koskevien kilpailutusuudistusten varjossa on tärkeää huolehtia yrityksen tärkeimmästä pääomasta, osaavasta ammattihenkilöstöstä. VR:n kannalta konduktööripalveluiden toimivuus olisi merkittävä valtti mahdollisessa kilpailutilanteessa. VR:n kuten muidenkin suurten konsernien tehostaessa toimintojaan tulee lähtökohtana olla, että nykyisten työntekijöiden työpaikat turvataan konsernin sisällä. Turvallinen ja toimiva raideliikenne on Riihimäen elinehto pendelöintikaupunkina.

Riihimäen seudun Vasemmistoliitto ry
Arja Tylli
puheenjohtaja

Takaisin ylös


Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen kirjallinen kysymys valtioneuvostolle 30.1.2024

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen jätti valtioneuvostolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen koskien VR:n muutosneuvottelujen kohteena olevia Riihimäen konduktöörejä, Pekosen mediatiedote asiaan liittyen:

Konduktöörien irtisanominen vaarantaa lähijunaliikenteen turvallisuuden ja palvelutason

Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen lähijunaliikenteen turvallisuudesta ja palvelutasosta.

VR on aloittanut tammikuussa Riihimäen lähiliikennekonduktöörejä, lähiliikenteen junatyön esihenkilöitä ja lähiliikenteen opetuskonduktöörejä koskevat muutosneuvottelut. Neuvottelut koskevat 65 henkilöä ja voivat alustavan arvion mukaan johtaa jopa 35 työntekijän irtisanomiseen.

– Konduktöörien määrän vähentäminen herättää sekä henkilöstön että asiakkaiden keskuudessa huolta junien palvelun ja turvallisuuden tason laskemisesta. Samaan aikaan kun päätöstä perustellaan VR:n kilpailukyvyllä ja kannattavuudella, uhkaa konduktöörien vähentäminen ja sitä kautta matkustusturvallisuuden heikentyminen tehdä erityisesti yöllä matkustamisesta junalla vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon, Pekonen sanoo.

Viime vuonna tehdyn selvityksen mukaan konduktöörien määrä on vähentynyt kahden vuoden aikana rajusti paikallisliikenteessä. VR on myös muuttanut käytäntöjään siten, että junan järjestyksestä vastaavat konduktöörit voivat joutua työskentelemään yksin.

– Valtion omistajaohjauspolitiikan sekä liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikennehankintojen tulisi edistää hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä junaliikenteen turvallisuutta, esteettömyyttä ja riittävää palvelutasoa. Näillä tekijöillä on osaltaan tärkeä merkitys myös junaliikenteen houkuttelevuuden ja toimivuuden kannalta, Pekonen sanoo.

Aino-Kaisa Pekonen
Kansanedustaja

Takaisin ylös


Oma Hämeen turvattava vanhusten palveluasuntotarjonta 22.04.2023

Riihimäen Seudun Vasemmistoliitto ei hyväksy Oma Hämeen vanhusten hoitoon suunnittelemia leikkauksia. Oma Häme esitti huhtikuun alussa talouden tasapainottamisohjelmassaan muun muassa vanhusten palveluasuntopaikkojen määrän karsimista.

– Tilanne on jo nyt Kanta-Hämeessäkin haastava: huonokuntoiset ja muistisairaat ikääntyneet eivät saa ajoissa paikkaa ympärivuorokautisesta hoidosta, Riihimäen Seudun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Sari Auvinen toteaa.

– Kotona asumisen tukeminen ja suunnitelmat “kevyempien” palveluiden lisäämisestä eivät ole realismia tilanteessa, jossa sekä omaishoitajat, kotiin annettavat palvelut sekä laitospaikat ovat ylikuormittuneita.

Riihimäen Seudun Vasemmistoliitto vaatii, että leikkausten ja ympärivuorokautisten paikkojen karsimisen sijaan vanhustyöhön on panostettava entistä enemmän. Kanta-Hämeessä väestö ikääntyy nopeasti, joten paine myös ympärivuorokautisen hoidon paikkoihin kasvaa – ei suinkaan vähene.
– Kotihoidon kehittäminen ja laitoshoidon paikkojen riittävä määrä ovat juuri sitä laissa tarkoitettua palvelujen tarpeen, määrän ja laadun yhteensovittamista, Auvinen sanoo.

Vanhuspalvelulaissa tarkoitettu palveluiden oikea-aikaisuus ja riittävyys takaavat myös asiakasturvallisuuden erityisesti huonokuntoisten ja muistisairaiden vanhusten kohdalla.
– Asiakasturvallisuutta ei voida käytännössä taata, jos ympärivuorokautisten asumispalveluiden paikkamäärää vähennetään suunnitellun aikataulun mukaisesti, sanoo Auvinen.

– Jos Oma Hämeen käsittämätön 240 paikan vähennys ikääntyvien palveluasuntotarjonnassa toteutuu ja sen lisäksi vielä vähennetään perustason sairaalapaikkoja, ollaan kaukana siitä, mitä sote-uudistuksella tavoiteltiin, toteaa Riihimäen Seudun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Auvinen.

– Vasemmistoliitto on johdonmukaisesti korostanut, että valtion rahoitus hyvinvointialueille on turvattava ja rahoitusmallia kehitettävä. Jo kriisiytyneen sote-alan kurjistaminen on lopetettava. Alan julkinen rahoitus on nostettava muiden Pohjoismaiden tasolle. Tässä on näytön paikka tulevalla hallituksellakin, Auvinen jatkaa.

Hausjärvellä 22.4.2023

Riihimäen Seudun Vasemmistoliitto
Sari Auvinen, puheenjohtaja
p. 044 209 0001
saikkanen@gmail.com

Takaisin ylös