Ar­voi­sa Suo­men seu­raa­va pre­si­dent­ti Alexan­der Stubb

Vasemmistonaisten hallitus, Valtikka haluaa onnitella teitä valinnastanne! Presidentin tehtävä pitää sisällään monia tärkeitä asiakokonaisuuksia. Valtikka nostaa esille, että kaikissa presidentin tehtävissä tulee huomioida yhden olennaisen perusarvon edistäminen – nimittäin tasa-arvon.

On syytä huomioida, että turvallisuuspolitiikka on muutakin kuin maanpuolustusta. Oikeus elää ilman väkivaltaa on myös sisäisen turvallisuuden kysymys. Tilastokeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, seksuaaliväkivaltaa tai uhkailua. Suomea sitovat naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisessa työssä useat kansainväliset sopimukset, tärkeimpänä Istanbulin sopimus. Oikeus väkivallattomaan elämään kuuluu kaikille. Naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyys maassamme rikkoo tätä oikeutta. Presidenttinä odotamme teidän puuttuvan tähän sisäisen turvallisuuden kysymykseen.

Sanoitte The Ulkopolitist verkkomedian vaalikoneessa, että ette kannata feminististä ulkopolitiikkaa vaan arvopohjaista realismia. Emme ihan saa kiinni mitä arvopohjainen realismi tässä tapauksessa tarkoittaa, mutta odotamme, että tyttöjen ja naisten oikeudet ovat Suomen ulkopolitiikan keskiössä myös jatkossa. Mielestämme EU:n ja Suomen sen jäsenenä tulee kohdistaa poliittista painetta naisvihamielisiä ja ihmisoikeuksia rikkovia valtioita kohtaan.

Presidenttinä toivomme teidän edistävän rauhaa kaikkialle maailmaan. Rauhan saaminen Ukrainaan on tärkeää ja rauhan saaminen Gazaan on tärkeää. Gazan siviilit tarvitsevat välitöntä tulitaukoa ja Israelin sotatoimet on saatava loppumaan mahdollisimman pian. Suomen kaltaisen demokraattisen maan presidenttinä odotamme teidän pitävän huolta Suomen roolista ihmisoikeuksien edistäjänä. Rauhanneuvotteluissa naiset tulee saada mukaan neuvottelupöytiin.

Presidentillä on tärkeä rooli maamme arvojohtajana. Arvojohtajana presidentti voi edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hän voi antaa kansalaisille viestin, että jokainen maamme asukas on yhtä tärkeä. Presidentti voi lausunnoillaan edistää eri vähemmistöjen oikeuksia ja kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua. Me ja muut naisjärjestöt tulemme mielellämme keskustelemaan lisää tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta kanssanne. Toivomme Teille menestystä ja kaikkea hyvää presidentin arvokkaan tehtävän hoitamisessa.

Terveisin
Vasemmistonaisten hallitus, Valtikka.

Lisätiedot:

Veronika Honkasalo
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
09 432 3037